Iespējams izmantot veselības apdrošināšanas polises

Klientu norēķinu ērtībai ir noslēgti līgumi ar sešām apdrošināšanas kompānijām.

Saņemot zobārstniecības pakalpojumus klīnikā STOMATOLOGS, iespējams izmantot veselības apdrošināšanas polišu sniegtās priekšrocības, atbilstoši katras polises nosacījumiem. Lai uzzinātu kādus pakalpojumus un cik lielā apmērā sedz Jūsu apdrošināšanas polise, iesakām zvanīt uz Jūsu apdrošināšanas kompānijas informatīvo tālruni.

ATCERIETIES lai apdrošināšanas kompānija apmaksātu zobārstniecības pakalpojumus, pienākot pie kases Jums ir jāuzrāda:

  • spēkā esoša veselības apdrošināšanas polise ar papildprogrammu - Zobārstniecība;
  • spēkā esošs personas apliecinošs dokuments.

SIA "Stomatologs" ir noslēdzis līgumus ar sekojošām apdrošināšanas sabiedrībām:

AAS "BALTA"

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle

"Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle

ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Vairāk informācijas